Blåfield 525 vuotta


SISÄLTÖ, CONTENT
På svenska
Suomeksi

Etusivulle Till startsidan

Blåfield 525

Ätten Blåfield erhöll för 525 år sedan ett sköldebrev, som är "det äldsta som har tilldelats någon av Finlands Riddarhus nu levande ätter", såsom Torsten G. Aminoff skriver i sin artikel om ättens första led och dess vapen. Runa Nordenstreng (själv en Blåfield ättling) har skrivit en krönika över ättens skeden genom fredsår och krigsår i Finlands historia. Riddarhusgenealog Johanna Aminoff-Winberg skriver om adeln i Sverige och Finland. Redaktör Antti Blåfield skildrar Jutikkala herrgården, som var i ättens ägo nästan 200 år. Han har i sin artikel intervjuat bl.a. akademikern Eino Jutikkala.
Bilderna i boken baserar sig huvudsakligen på material som finns på offentliga ställen eller material som ingår i samlingar.

Blåfield 525

Blåfield-suku sai 525 vuotta sitten aateliskirjan, joka "on vanhin Suomen Ritarihuoneeseen kuuluvien nykyisin elävien sukujen joukossa", kuten Torsten G. Aminoff kirjoittaa artikkelissaan. Kirjaan sisältyy myös Runa Nordenstrengin (Blåfieldien jälkeläinen) kronikka suvun vaiheista. Ritarihuonegenealogi Johanna Aminoff-Winberg kirjoittaa aateliston historiasta Ruotsissa ja Suomessa. Toimittaja Antti Blåfield on artikkelissaan Jutikkalan kartanosta, joka oli suvun omistuksessa lähes 200 vuotta. Hän on haastatellut mm. akateemikko Eino Jutikkalaa.
Kuvitus pohjautuu pääasiassa julkisissa tiloissa tai kokoelmissa olevaan aineistoon. Värikuvina on mm. aateliskirja vaakunoineen ja sinetti vuodelta 1479.